Богослужебен сборник

Елемент

Заглавие

Богослужебен сборник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 64

Датировка

XVI–XVII в.

Материал

Хартия

Обем

347 листа 19 Х 12,5 см.

Подвързия:

Книгата е била подвързана на два пъти, но сега подвързията е откъсната. Останала е само част от задната дъска и платното на гърба. Подвързани са три отделни ръкописа, различни по съдържание и произхождащи от различно време.

Тип писмо:

Първият ръкопис е писан с правилен едър и среден полуустав, по 21 реда на страница, с редки ударения и надредни знаци. Вторият ръкопис е писан с необработен и неправилен среден полуустав със скорописни тенденции, по 18-20 реда на страница, с много надредни знаци и ударения и с големи черни разделителни точки. Третият ръкопис има неправилен полуустав, по 18-21 реда на страница, с редки ударения и надредни знаци и с големи червени разделителни точки.

Описание

Няма. В първия ръкопис се срещат леко орнаментирани инициали в късен тератологичен стил.

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 108–109

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Пагинация няма. Колите са били означени на долното поле в началото и в края на колата, но поради двукратното преподвързване и обрязване на книгата това означение е изрязано. В началото липсват 42 листа, а в края 3 или 4 листа. По средата също липсва 1 лист. Л. 53, 98, 130 и 165 са прибавени по-късно при подвързването за попълване на загубени листове.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 107–109.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

352

Колекции

NABAN_10_64_1.jpg NABAN_10_64_2.jpg NABAN_10_64_3.jpg NABAN_10_64_4.jpg NABAN_10_64_5.jpg NABAN_10_64_6.jpg NABAN_10_64_7.jpg NABAN_10_64_8.jpg NABAN_10_64_9.jpg NABAN_10_64_10.jpg NABAN_10_64_11.jpg NABAN_10_64_12.jpg NABAN_10_64_13.jpg NABAN_10_64_14.jpg NABAN_10_64_15.jpg NABAN_10_64_16.jpg NABAN_10_64_17.jpg NABAN_10_64_18.jpg NABAN_10_64_19.jpg NABAN_10_64_20.jpg NABAN_10_64_21.jpg NABAN_10_64_22.jpg NABAN_10_64_23.jpg NABAN_10_64_24.jpg NABAN_10_64_25.jpg NABAN_10_64_26.jpg NABAN_10_64_27.jpg NABAN_10_64_28.jpg NABAN_10_64_29.jpg NABAN_10_64_30.jpg NABAN_10_64_31.jpg NABAN_10_64_32.jpg NABAN_10_64_33.jpg NABAN_10_64_34.jpg NABAN_10_64_35.jpg NABAN_10_64_36.jpg NABAN_10_64_37.jpg NABAN_10_64_38.jpg NABAN_10_64_39.jpg NABAN_10_64_40.jpg NABAN_10_64_41.jpg NABAN_10_64_42.jpg NABAN_10_64_43.jpg NABAN_10_64_44.jpg NABAN_10_64_45.jpg NABAN_10_64_46.jpg NABAN_10_64_47.jpg NABAN_10_64_48.jpg NABAN_10_64_49.jpg NABAN_10_64_50.jpg NABAN_10_64_51.jpg NABAN_10_64_52.jpg NABAN_10_64_53.jpg NABAN_10_64_54.jpg NABAN_10_64_55.jpg NABAN_10_64_56.jpg NABAN_10_64_57.jpg NABAN_10_64_58.jpg NABAN_10_64_59.jpg NABAN_10_64_60.jpg NABAN_10_64_61.jpg NABAN_10_64_62.jpg NABAN_10_64_63.jpg NABAN_10_64_64.jpg NABAN_10_64_65.jpg NABAN_10_64_66.jpg NABAN_10_64_67.jpg NABAN_10_64_68.jpg NABAN_10_64_69.jpg NABAN_10_64_70.jpg NABAN_10_64_71.jpg NABAN_10_64_72.jpg NABAN_10_64_73.jpg NABAN_10_64_74.jpg NABAN_10_64_75.jpg NABAN_10_64_76.jpg NABAN_10_64_77.jpg NABAN_10_64_78.jpg NABAN_10_64_79.jpg NABAN_10_64_80.jpg NABAN_10_64_81.jpg NABAN_10_64_82.jpg NABAN_10_64_83.jpg NABAN_10_64_84.jpg NABAN_10_64_85.jpg NABAN_10_64_86.jpg NABAN_10_64_87.jpg NABAN_10_64_88.jpg NABAN_10_64_89.jpg NABAN_10_64_90.jpg NABAN_10_64_91.jpg NABAN_10_64_92.jpg NABAN_10_64_93.jpg NABAN_10_64_94.jpg NABAN_10_64_95.jpg NABAN_10_64_96.jpg NABAN_10_64_97.jpg NABAN_10_64_98.jpg NABAN_10_64_99.jpg NABAN_10_64_100.jpg NABAN_10_64_101.jpg NABAN_10_64_102.jpg NABAN_10_64_103.jpg NABAN_10_64_104.jpg NABAN_10_64_105.jpg NABAN_10_64_106.jpg NABAN_10_64_107.jpg NABAN_10_64_108.jpg NABAN_10_64_109.jpg NABAN_10_64_110.jpg NABAN_10_64_111.jpg NABAN_10_64_112.jpg NABAN_10_64_113.jpg NABAN_10_64_114.jpg NABAN_10_64_115.jpg NABAN_10_64_116.jpg NABAN_10_64_117.jpg NABAN_10_64_118.jpg NABAN_10_64_119.jpg NABAN_10_64_120.jpg NABAN_10_64_121.jpg NABAN_10_64_122.jpg NABAN_10_64_123.jpg NABAN_10_64_124.jpg NABAN_10_64_125.jpg NABAN_10_64_126.jpg NABAN_10_64_127.jpg NABAN_10_64_128.jpg NABAN_10_64_129.jpg NABAN_10_64_130.jpg NABAN_10_64_131.jpg NABAN_10_64_132.jpg NABAN_10_64_133.jpg NABAN_10_64_134.jpg NABAN_10_64_135.jpg NABAN_10_64_136.jpg NABAN_10_64_137.jpg NABAN_10_64_138.jpg NABAN_10_64_139.jpg NABAN_10_64_140.jpg NABAN_10_64_141.jpg NABAN_10_64_142.jpg NABAN_10_64_143.jpg NABAN_10_64_144.jpg NABAN_10_64_145.jpg NABAN_10_64_146.jpg NABAN_10_64_147.jpg NABAN_10_64_148.jpg NABAN_10_64_149.jpg NABAN_10_64_150.jpg NABAN_10_64_151.jpg NABAN_10_64_152.jpg NABAN_10_64_153.jpg NABAN_10_64_154.jpg NABAN_10_64_155.jpg NABAN_10_64_156.jpg NABAN_10_64_157.jpg NABAN_10_64_158.jpg NABAN_10_64_159.jpg NABAN_10_64_160.jpg NABAN_10_64_161.jpg NABAN_10_64_162.jpg NABAN_10_64_163.jpg NABAN_10_64_164.jpg NABAN_10_64_165.jpg NABAN_10_64_166.jpg NABAN_10_64_167.jpg NABAN_10_64_168.jpg NABAN_10_64_169.jpg NABAN_10_64_170.jpg NABAN_10_64_171.jpg NABAN_10_64_172.jpg NABAN_10_64_173.jpg NABAN_10_64_174.jpg NABAN_10_64_175.jpg NABAN_10_64_176.jpg NABAN_10_64_177.jpg NABAN_10_64_178.jpg NABAN_10_64_179.jpg NABAN_10_64_180.jpg NABAN_10_64_181.jpg NABAN_10_64_182.jpg NABAN_10_64_183.jpg NABAN_10_64_184.jpg NABAN_10_64_185.jpg NABAN_10_64_186.jpg NABAN_10_64_187.jpg NABAN_10_64_188.jpg NABAN_10_64_189.jpg NABAN_10_64_190.jpg NABAN_10_64_191.jpg NABAN_10_64_192.jpg NABAN_10_64_193.jpg NABAN_10_64_194.jpg NABAN_10_64_195.jpg NABAN_10_64_196.jpg NABAN_10_64_197.jpg NABAN_10_64_198.jpg NABAN_10_64_199.jpg NABAN_10_64_200.jpg NABAN_10_64_201.jpg NABAN_10_64_202.jpg NABAN_10_64_203.jpg NABAN_10_64_204.jpg NABAN_10_64_205.jpg NABAN_10_64_206.jpg NABAN_10_64_207.jpg NABAN_10_64_208.jpg NABAN_10_64_209.jpg NABAN_10_64_210.jpg NABAN_10_64_211.jpg NABAN_10_64_212.jpg NABAN_10_64_213.jpg NABAN_10_64_214.jpg NABAN_10_64_215.jpg NABAN_10_64_216.jpg NABAN_10_64_217.jpg NABAN_10_64_218.jpg NABAN_10_64_219.jpg NABAN_10_64_220.jpg NABAN_10_64_221.jpg NABAN_10_64_222.jpg NABAN_10_64_223.jpg NABAN_10_64_224.jpg NABAN_10_64_225.jpg NABAN_10_64_226.jpg NABAN_10_64_227.jpg NABAN_10_64_228.jpg NABAN_10_64_229.jpg NABAN_10_64_230.jpg NABAN_10_64_231.jpg NABAN_10_64_232.jpg NABAN_10_64_233.jpg NABAN_10_64_234.jpg NABAN_10_64_235.jpg NABAN_10_64_236.jpg NABAN_10_64_237.jpg NABAN_10_64_238.jpg NABAN_10_64_239.jpg NABAN_10_64_240.jpg NABAN_10_64_241.jpg NABAN_10_64_242.jpg NABAN_10_64_243.jpg NABAN_10_64_244.jpg NABAN_10_64_245.jpg NABAN_10_64_246.jpg NABAN_10_64_247.jpg NABAN_10_64_248.jpg NABAN_10_64_249.jpg NABAN_10_64_250.jpg NABAN_10_64_251.jpg NABAN_10_64_252.jpg NABAN_10_64_253.jpg NABAN_10_64_254.jpg NABAN_10_64_255.jpg NABAN_10_64_256.jpg NABAN_10_64_257.jpg NABAN_10_64_258.jpg NABAN_10_64_259.jpg NABAN_10_64_260.jpg NABAN_10_64_261.jpg NABAN_10_64_262.jpg NABAN_10_64_263.jpg NABAN_10_64_264.jpg NABAN_10_64_265.jpg NABAN_10_64_266.jpg NABAN_10_64_267.jpg NABAN_10_64_268.jpg NABAN_10_64_269.jpg NABAN_10_64_270.jpg NABAN_10_64_271.jpg NABAN_10_64_272.jpg NABAN_10_64_273.jpg NABAN_10_64_274.jpg NABAN_10_64_275.jpg NABAN_10_64_276.jpg NABAN_10_64_277.jpg NABAN_10_64_278.jpg NABAN_10_64_279.jpg NABAN_10_64_280.jpg NABAN_10_64_281.jpg NABAN_10_64_282.jpg NABAN_10_64_283.jpg NABAN_10_64_284.jpg NABAN_10_64_285.jpg NABAN_10_64_286.jpg NABAN_10_64_287.jpg NABAN_10_64_288.jpg NABAN_10_64_289.jpg NABAN_10_64_290.jpg NABAN_10_64_291.jpg NABAN_10_64_292.jpg NABAN_10_64_293.jpg NABAN_10_64_294.jpg NABAN_10_64_295.jpg NABAN_10_64_296.jpg NABAN_10_64_297.jpg NABAN_10_64_298.jpg NABAN_10_64_299.jpg NABAN_10_64_300.jpg NABAN_10_64_301.jpg NABAN_10_64_302.jpg NABAN_10_64_303.jpg NABAN_10_64_304.jpg NABAN_10_64_305.jpg NABAN_10_64_306.jpg NABAN_10_64_307.jpg NABAN_10_64_308.jpg NABAN_10_64_309.jpg NABAN_10_64_310.jpg NABAN_10_64_311.jpg NABAN_10_64_312.jpg NABAN_10_64_313.jpg NABAN_10_64_314.jpg NABAN_10_64_315.jpg NABAN_10_64_316.jpg NABAN_10_64_317.jpg NABAN_10_64_318.jpg NABAN_10_64_319.jpg NABAN_10_64_320.jpg NABAN_10_64_321.jpg NABAN_10_64_322.jpg NABAN_10_64_323.jpg NABAN_10_64_324.jpg NABAN_10_64_325.jpg NABAN_10_64_326.jpg NABAN_10_64_327.jpg NABAN_10_64_328.jpg NABAN_10_64_329.jpg NABAN_10_64_330.jpg NABAN_10_64_331.jpg NABAN_10_64_332.jpg NABAN_10_64_333.jpg NABAN_10_64_334.jpg NABAN_10_64_335.jpg NABAN_10_64_336.jpg NABAN_10_64_337.jpg NABAN_10_64_338.jpg NABAN_10_64_339.jpg NABAN_10_64_340.jpg NABAN_10_64_341.jpg NABAN_10_64_342.jpg NABAN_10_64_343.jpg NABAN_10_64_344.jpg NABAN_10_64_345.jpg NABAN_10_64_346.jpg NABAN_10_64_347.jpg NABAN_10_64_348.jpg NABAN_10_64_349.jpg NABAN_10_64_350.jpg NABAN_10_64_351.jpg NABAN_10_64_352.jpg

„Богослужебен сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/60985