Служба и Житие на свети Георги Софийски

Елемент

Заглавие

Служба и Житие на свети Георги Софийски

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 63

Датировка

1798 г.

Материал

Хартия

Обем

33 листа 25,5 Х 16 см.

Подвързия:

Картон с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Нов полуустав, подражание на църковнославянско печатно писмо, с надредни знаци и ударения, по 22-24 реда на страница. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Вж. Кодов, с. 107

Съдържание

Вж. Кодов, с. 106

Правопис

Църковнославянски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Има оригинална пагинация с арабски цифри. Колите не са означени.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 106-107.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

41

Колекции

NABAN_10_63_1.jpg NABAN_10_63_2.jpg NABAN_10_63_3.jpg NABAN_10_63_4.jpg NABAN_10_63_5.jpg NABAN_10_63_6.jpg NABAN_10_63_7.jpg NABAN_10_63_8.jpg NABAN_10_63_9.jpg NABAN_10_63_10.jpg NABAN_10_63_11.jpg NABAN_10_63_12.jpg NABAN_10_63_13.jpg NABAN_10_63_14.jpg NABAN_10_63_15.jpg NABAN_10_63_16.jpg NABAN_10_63_17.jpg NABAN_10_63_18.jpg NABAN_10_63_19.jpg NABAN_10_63_20.jpg NABAN_10_63_21.jpg NABAN_10_63_22.jpg NABAN_10_63_23.jpg NABAN_10_63_24.jpg NABAN_10_63_25.jpg NABAN_10_63_26.jpg NABAN_10_63_27.jpg NABAN_10_63_28.jpg NABAN_10_63_29.jpg NABAN_10_63_30.jpg NABAN_10_63_31.jpg NABAN_10_63_32.jpg NABAN_10_63_33.jpg NABAN_10_63_34.jpg NABAN_10_63_35.jpg NABAN_10_63_36.jpg NABAN_10_63_37.jpg NABAN_10_63_38.jpg NABAN_10_63_39.jpg NABAN_10_63_40.jpg NABAN_10_63_41.jpg

„Служба и Житие на свети Георги Софийски“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/60984