Служебник и молитвеник

Елемент

Заглавие

Служебник и молитвеник

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 48

Датировка

Средата на XV в.

Материал

Хартия

Обем

69 листа 18,5 Х 13,5 см.

Подвързия:

Няма. Няма и съшити коли.

Тип писмо:

Полуустав - ту по-едър, ту по-дребен, по 16-17 реда на страница, с редки надредни знаци и почти без ударения. Заглавията, означениета и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 90-91

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма следи от пагинация и от някакво означение на колите.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 90-91.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

96

Колекции

NABAN_10_48_1.jpg NABAN_10_48_2.jpg NABAN_10_48_3.jpg NABAN_10_48_4.jpg NABAN_10_48_5.jpg NABAN_10_48_6.jpg NABAN_10_48_7.jpg NABAN_10_48_8.jpg NABAN_10_48_9.jpg NABAN_10_48_10.jpg NABAN_10_48_11.jpg NABAN_10_48_12.jpg NABAN_10_48_13.jpg NABAN_10_48_14.jpg NABAN_10_48_15.jpg NABAN_10_48_16.jpg NABAN_10_48_17.jpg NABAN_10_48_18.jpg NABAN_10_48_19.jpg NABAN_10_48_20.jpg NABAN_10_48_21.jpg NABAN_10_48_22.jpg NABAN_10_48_23.jpg NABAN_10_48_24.jpg NABAN_10_48_25.jpg NABAN_10_48_26.jpg NABAN_10_48_27.jpg NABAN_10_48_28.jpg NABAN_10_48_29.jpg NABAN_10_48_30.jpg NABAN_10_48_31.jpg NABAN_10_48_32.jpg NABAN_10_48_33.jpg NABAN_10_48_34.jpg NABAN_10_48_35.jpg NABAN_10_48_36.jpg NABAN_10_48_37.jpg NABAN_10_48_38.jpg NABAN_10_48_39.jpg NABAN_10_48_40.jpg NABAN_10_48_41.jpg NABAN_10_48_42.jpg NABAN_10_48_43.jpg NABAN_10_48_44.jpg NABAN_10_48_45.jpg NABAN_10_48_46.jpg NABAN_10_48_47.jpg NABAN_10_48_48.jpg NABAN_10_48_49.jpg NABAN_10_48_50.jpg NABAN_10_48_51.jpg NABAN_10_48_52.jpg NABAN_10_48_53.jpg NABAN_10_48_54.jpg NABAN_10_48_55.jpg NABAN_10_48_56.jpg NABAN_10_48_57.jpg NABAN_10_48_58.jpg NABAN_10_48_59.jpg NABAN_10_48_60.jpg NABAN_10_48_61.jpg NABAN_10_48_62.jpg NABAN_10_48_63.jpg NABAN_10_48_64.jpg NABAN_10_48_65.jpg NABAN_10_48_66.jpg NABAN_10_48_67.jpg NABAN_10_48_68.jpg NABAN_10_48_69.jpg NABAN_10_48_70.jpg NABAN_10_48_71.jpg NABAN_10_48_72.jpg NABAN_10_48_73.jpg NABAN_10_48_74.jpg NABAN_10_48_75.jpg NABAN_10_48_76.jpg NABAN_10_48_77.jpg NABAN_10_48_78.jpg NABAN_10_48_79.jpg NABAN_10_48_80.jpg NABAN_10_48_81.jpg NABAN_10_48_82.jpg NABAN_10_48_83.jpg NABAN_10_48_84.jpg NABAN_10_48_85.jpg NABAN_10_48_86.jpg NABAN_10_48_87.jpg NABAN_10_48_88.jpg NABAN_10_48_89.jpg NABAN_10_48_90.jpg NABAN_10_48_91.jpg NABAN_10_48_92.jpg NABAN_10_48_93.jpg NABAN_10_48_94.jpg NABAN_10_48_95.jpg NABAN_10_48_96.jpg

„Служебник и молитвеник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/59116