Пентикостар

Елемент

Заглавие

Пентикостар

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 47

Датировка

Краят на XV в.

Материал

Хартия

Обем

350 листа 29,5 Х 21,5 см.

Подвързия:

Дъски с кожа, без орнаменти.

Тип писмо:

Среден полуустав, по 28 реда на страница, с надредни знаци и редки ударения. Заглавията, означенията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

На л. 1а има малка заставка от кръгове с плетенични мотиви, обагрена в червено. На места по полетата има малки орнаменти за отбелязване на новите заглавия.

Бележки

Вж. Кодов, с. 89

Съдържание

Вж. Кодов, с. 89

Правопис

Сръбски, едноеров

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означавани понякога в началото, понякога в края на колата.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 88-89.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Брой листа/страници

354

Колекции

NABAN_10_47_1.jpg NABAN_10_47_2.jpg NABAN_10_47_3.jpg NABAN_10_47_4.jpg NABAN_10_47_5.jpg NABAN_10_47_6.jpg NABAN_10_47_7.jpg NABAN_10_47_8.jpg NABAN_10_47_9.jpg NABAN_10_47_10.jpg NABAN_10_47_11.jpg NABAN_10_47_12.jpg NABAN_10_47_13.jpg NABAN_10_47_14.jpg NABAN_10_47_15.jpg NABAN_10_47_16.jpg NABAN_10_47_17.jpg NABAN_10_47_18.jpg NABAN_10_47_19.jpg NABAN_10_47_20.jpg NABAN_10_47_21.jpg NABAN_10_47_22.jpg NABAN_10_47_23.jpg NABAN_10_47_24.jpg NABAN_10_47_25.jpg NABAN_10_47_26.jpg NABAN_10_47_27.jpg NABAN_10_47_28.jpg NABAN_10_47_29.jpg NABAN_10_47_30.jpg NABAN_10_47_31.jpg NABAN_10_47_32.jpg NABAN_10_47_33.jpg NABAN_10_47_34.jpg NABAN_10_47_35.jpg NABAN_10_47_36.jpg NABAN_10_47_37.jpg NABAN_10_47_38.jpg NABAN_10_47_39.jpg NABAN_10_47_40.jpg NABAN_10_47_41.jpg NABAN_10_47_42.jpg NABAN_10_47_43.jpg NABAN_10_47_44.jpg NABAN_10_47_45.jpg NABAN_10_47_46.jpg NABAN_10_47_47.jpg NABAN_10_47_48.jpg NABAN_10_47_49.jpg NABAN_10_47_50.jpg NABAN_10_47_51.jpg NABAN_10_47_52.jpg NABAN_10_47_53.jpg NABAN_10_47_54.jpg NABAN_10_47_55.jpg NABAN_10_47_56.jpg NABAN_10_47_57.jpg NABAN_10_47_58.jpg NABAN_10_47_59.jpg NABAN_10_47_60.jpg NABAN_10_47_61.jpg NABAN_10_47_62.jpg NABAN_10_47_63.jpg NABAN_10_47_64.jpg NABAN_10_47_65.jpg NABAN_10_47_66.jpg NABAN_10_47_67.jpg NABAN_10_47_68.jpg NABAN_10_47_69.jpg NABAN_10_47_70.jpg NABAN_10_47_71.jpg NABAN_10_47_72.jpg NABAN_10_47_73.jpg NABAN_10_47_74.jpg NABAN_10_47_75.jpg NABAN_10_47_76.jpg NABAN_10_47_77.jpg NABAN_10_47_78.jpg NABAN_10_47_79.jpg NABAN_10_47_80.jpg NABAN_10_47_81.jpg NABAN_10_47_82.jpg NABAN_10_47_83.jpg NABAN_10_47_84.jpg NABAN_10_47_85.jpg NABAN_10_47_86.jpg NABAN_10_47_87.jpg NABAN_10_47_88.jpg NABAN_10_47_89.jpg NABAN_10_47_90.jpg NABAN_10_47_91.jpg NABAN_10_47_92.jpg NABAN_10_47_93.jpg NABAN_10_47_94.jpg NABAN_10_47_95.jpg NABAN_10_47_96.jpg NABAN_10_47_97.jpg NABAN_10_47_98.jpg NABAN_10_47_99.jpg NABAN_10_47_100.jpg NABAN_10_47_101.jpg NABAN_10_47_102.jpg NABAN_10_47_103.jpg NABAN_10_47_104.jpg NABAN_10_47_105.jpg NABAN_10_47_106.jpg NABAN_10_47_107.jpg NABAN_10_47_108.jpg NABAN_10_47_109.jpg NABAN_10_47_110.jpg NABAN_10_47_111.jpg NABAN_10_47_112.jpg NABAN_10_47_113.jpg NABAN_10_47_114.jpg NABAN_10_47_115.jpg NABAN_10_47_116.jpg NABAN_10_47_117.jpg NABAN_10_47_118.jpg NABAN_10_47_119.jpg NABAN_10_47_120.jpg NABAN_10_47_121.jpg NABAN_10_47_122.jpg NABAN_10_47_123.jpg NABAN_10_47_124.jpg NABAN_10_47_125.jpg NABAN_10_47_126.jpg NABAN_10_47_127.jpg NABAN_10_47_128.jpg NABAN_10_47_129.jpg NABAN_10_47_130.jpg NABAN_10_47_131.jpg NABAN_10_47_132.jpg NABAN_10_47_133.jpg NABAN_10_47_134.jpg NABAN_10_47_135.jpg NABAN_10_47_136.jpg NABAN_10_47_137.jpg NABAN_10_47_138.jpg NABAN_10_47_139.jpg NABAN_10_47_140.jpg NABAN_10_47_141.jpg NABAN_10_47_142.jpg NABAN_10_47_143.jpg NABAN_10_47_144.jpg NABAN_10_47_145.jpg NABAN_10_47_146.jpg NABAN_10_47_147.jpg NABAN_10_47_148.jpg NABAN_10_47_149.jpg NABAN_10_47_150.jpg NABAN_10_47_151.jpg NABAN_10_47_152.jpg NABAN_10_47_153.jpg NABAN_10_47_154.jpg NABAN_10_47_155.jpg NABAN_10_47_156.jpg NABAN_10_47_157.jpg NABAN_10_47_158.jpg NABAN_10_47_159.jpg NABAN_10_47_160.jpg NABAN_10_47_161.jpg NABAN_10_47_162.jpg NABAN_10_47_163.jpg NABAN_10_47_164.jpg NABAN_10_47_165.jpg NABAN_10_47_166.jpg NABAN_10_47_167.jpg NABAN_10_47_168.jpg NABAN_10_47_169.jpg NABAN_10_47_170.jpg NABAN_10_47_171.jpg NABAN_10_47_172.jpg NABAN_10_47_173.jpg NABAN_10_47_174.jpg NABAN_10_47_175.jpg NABAN_10_47_176.jpg NABAN_10_47_177.jpg NABAN_10_47_178.jpg NABAN_10_47_179.jpg NABAN_10_47_180.jpg NABAN_10_47_181.jpg NABAN_10_47_182.jpg NABAN_10_47_183.jpg NABAN_10_47_184.jpg NABAN_10_47_185.jpg NABAN_10_47_186.jpg NABAN_10_47_187.jpg NABAN_10_47_188.jpg NABAN_10_47_189.jpg NABAN_10_47_190.jpg NABAN_10_47_191.jpg NABAN_10_47_192.jpg NABAN_10_47_193.jpg NABAN_10_47_194.jpg NABAN_10_47_195.jpg NABAN_10_47_196.jpg NABAN_10_47_197.jpg NABAN_10_47_198.jpg NABAN_10_47_199.jpg NABAN_10_47_200.jpg NABAN_10_47_201.jpg NABAN_10_47_202.jpg NABAN_10_47_203.jpg NABAN_10_47_204.jpg NABAN_10_47_205.jpg NABAN_10_47_206.jpg NABAN_10_47_207.jpg NABAN_10_47_208.jpg NABAN_10_47_209.jpg NABAN_10_47_210.jpg NABAN_10_47_211.jpg NABAN_10_47_212.jpg NABAN_10_47_213.jpg NABAN_10_47_214.jpg NABAN_10_47_215.jpg NABAN_10_47_216.jpg NABAN_10_47_217.jpg NABAN_10_47_218.jpg NABAN_10_47_219.jpg NABAN_10_47_220.jpg NABAN_10_47_221.jpg NABAN_10_47_222.jpg NABAN_10_47_223.jpg NABAN_10_47_224.jpg NABAN_10_47_225.jpg NABAN_10_47_226.jpg NABAN_10_47_227.jpg NABAN_10_47_228.jpg NABAN_10_47_229.jpg NABAN_10_47_230.jpg NABAN_10_47_231.jpg NABAN_10_47_232.jpg NABAN_10_47_233.jpg NABAN_10_47_234.jpg NABAN_10_47_235.jpg NABAN_10_47_236.jpg NABAN_10_47_237.jpg NABAN_10_47_238.jpg NABAN_10_47_239.jpg NABAN_10_47_240.jpg NABAN_10_47_241.jpg NABAN_10_47_242.jpg NABAN_10_47_243.jpg NABAN_10_47_244.jpg NABAN_10_47_245.jpg NABAN_10_47_246.jpg NABAN_10_47_247.jpg NABAN_10_47_248.jpg NABAN_10_47_249.jpg NABAN_10_47_250.jpg NABAN_10_47_251.jpg NABAN_10_47_252.jpg NABAN_10_47_253.jpg NABAN_10_47_254.jpg NABAN_10_47_255.jpg NABAN_10_47_256.jpg NABAN_10_47_257.jpg NABAN_10_47_258.jpg NABAN_10_47_259.jpg NABAN_10_47_260.jpg NABAN_10_47_261.jpg NABAN_10_47_262.jpg NABAN_10_47_263.jpg NABAN_10_47_264.jpg NABAN_10_47_265.jpg NABAN_10_47_266.jpg NABAN_10_47_267.jpg NABAN_10_47_268.jpg NABAN_10_47_269.jpg NABAN_10_47_270.jpg NABAN_10_47_271.jpg NABAN_10_47_272.jpg NABAN_10_47_273.jpg NABAN_10_47_274.jpg NABAN_10_47_275.jpg NABAN_10_47_276.jpg NABAN_10_47_277.jpg NABAN_10_47_278.jpg NABAN_10_47_279.jpg NABAN_10_47_280.jpg NABAN_10_47_281.jpg NABAN_10_47_282.jpg NABAN_10_47_283.jpg NABAN_10_47_284.jpg NABAN_10_47_285.jpg NABAN_10_47_286.jpg NABAN_10_47_287.jpg NABAN_10_47_288.jpg NABAN_10_47_289.jpg NABAN_10_47_290.jpg NABAN_10_47_291.jpg NABAN_10_47_292.jpg NABAN_10_47_293.jpg NABAN_10_47_294.jpg NABAN_10_47_295.jpg NABAN_10_47_296.jpg NABAN_10_47_297.jpg NABAN_10_47_298.jpg NABAN_10_47_299.jpg NABAN_10_47_300.jpg NABAN_10_47_301.jpg NABAN_10_47_302.jpg NABAN_10_47_303.jpg NABAN_10_47_304.jpg NABAN_10_47_305.jpg NABAN_10_47_306.jpg NABAN_10_47_307.jpg NABAN_10_47_308.jpg NABAN_10_47_309.jpg NABAN_10_47_310.jpg NABAN_10_47_311.jpg NABAN_10_47_312.jpg NABAN_10_47_313.jpg NABAN_10_47_314.jpg NABAN_10_47_315.jpg NABAN_10_47_316.jpg NABAN_10_47_317.jpg NABAN_10_47_318.jpg NABAN_10_47_319.jpg NABAN_10_47_320.jpg NABAN_10_47_321.jpg NABAN_10_47_322.jpg NABAN_10_47_323.jpg NABAN_10_47_324.jpg NABAN_10_47_325.jpg NABAN_10_47_326.jpg NABAN_10_47_327.jpg NABAN_10_47_328.jpg NABAN_10_47_329.jpg NABAN_10_47_330.jpg NABAN_10_47_331.jpg NABAN_10_47_332.jpg NABAN_10_47_333.jpg NABAN_10_47_334.jpg NABAN_10_47_335.jpg NABAN_10_47_336.jpg NABAN_10_47_337.jpg NABAN_10_47_338.jpg NABAN_10_47_339.jpg NABAN_10_47_340.jpg NABAN_10_47_341.jpg NABAN_10_47_342.jpg NABAN_10_47_343.jpg NABAN_10_47_344.jpg NABAN_10_47_345.jpg NABAN_10_47_346.jpg NABAN_10_47_347.jpg NABAN_10_47_348.jpg NABAN_10_47_349.jpg NABAN_10_47_350.jpg NABAN_10_47_351.jpg NABAN_10_47_352.jpg NABAN_10_47_353.jpg NABAN_10_47_354.jpg

„Пентикостар“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/59115