Пентикостар

Елемент

Заглавие

Пентикостар

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 46

Датировка

Краят на XV в. (1488 г.)

Материал

Хартия

Обем

350 листа 29,5 Х 20,5 см.

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре.

Тип писмо:

Писмо от двама души. Първият пише от л. 1 до л. 62б с дребен полуустав и с полукурсивни тенденции, в две колони, по 27 реда на страница с надредни знаци и с редки ударения. Вторият пише от л. 63а до л. 348б с по-едър полуустав, по 28 реда на страница, с надредни знаци и с редки ударения. Последните два листа са писани пак от първия писач. Заглавията, заглавните букви и означенията на полетата са писани навсякъде с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

На л. 326а има бележка от ръката на втория писач Евстратий, написал книгата по нареждане на протойерей Добри в 1488 г.; бележка от първия писач на долното поле на л. 61а; по полетата на книгата има приписки и от по-късно време. На задната корица отвътре има бележка от ръката на Кирил Пейчинович, с означение на годината 1801. Вж. Кодов, с. 86-88.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 86

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Книгата е постъпила в библиотеката на БАН от Българската екзархия в Цариград.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле в началото и в края на всяка кола, но на два пъти. Последните две коли на носят означение. В началото липсват два листа, а в края три или четири листа.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 85-88.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

354

Колекции

NABAN_10_46_1.jpg NABAN_10_46_2.jpg NABAN_10_46_3.jpg NABAN_10_46_4.jpg NABAN_10_46_5.jpg NABAN_10_46_6.jpg NABAN_10_46_7.jpg NABAN_10_46_8.jpg NABAN_10_46_9.jpg NABAN_10_46_10.jpg NABAN_10_46_11.jpg NABAN_10_46_12.jpg NABAN_10_46_13.jpg NABAN_10_46_14.jpg NABAN_10_46_15.jpg NABAN_10_46_16.jpg NABAN_10_46_17.jpg NABAN_10_46_18.jpg NABAN_10_46_19.jpg NABAN_10_46_20.jpg NABAN_10_46_21.jpg NABAN_10_46_22.jpg NABAN_10_46_23.jpg NABAN_10_46_24.jpg NABAN_10_46_25.jpg NABAN_10_46_26.jpg NABAN_10_46_27.jpg NABAN_10_46_28.jpg NABAN_10_46_29.jpg NABAN_10_46_30.jpg NABAN_10_46_31.jpg NABAN_10_46_32.jpg NABAN_10_46_33.jpg NABAN_10_46_34.jpg NABAN_10_46_35.jpg NABAN_10_46_36.jpg NABAN_10_46_37.jpg NABAN_10_46_38.jpg NABAN_10_46_39.jpg NABAN_10_46_40.jpg NABAN_10_46_41.jpg NABAN_10_46_42.jpg NABAN_10_46_43.jpg NABAN_10_46_44.jpg NABAN_10_46_45.jpg NABAN_10_46_46.jpg NABAN_10_46_47.jpg NABAN_10_46_48.jpg NABAN_10_46_49.jpg NABAN_10_46_50.jpg NABAN_10_46_51.jpg NABAN_10_46_52.jpg NABAN_10_46_53.jpg NABAN_10_46_54.jpg NABAN_10_46_55.jpg NABAN_10_46_56.jpg NABAN_10_46_57.jpg NABAN_10_46_58.jpg NABAN_10_46_59.jpg NABAN_10_46_60.jpg NABAN_10_46_61.jpg NABAN_10_46_62.jpg NABAN_10_46_63.jpg NABAN_10_46_64.jpg NABAN_10_46_65.jpg NABAN_10_46_66.jpg NABAN_10_46_67.jpg NABAN_10_46_68.jpg NABAN_10_46_69.jpg NABAN_10_46_70.jpg NABAN_10_46_71.jpg NABAN_10_46_72.jpg NABAN_10_46_73.jpg NABAN_10_46_74.jpg NABAN_10_46_75.jpg NABAN_10_46_76.jpg NABAN_10_46_77.jpg NABAN_10_46_78.jpg NABAN_10_46_79.jpg NABAN_10_46_80.jpg NABAN_10_46_81.jpg NABAN_10_46_82.jpg NABAN_10_46_83.jpg NABAN_10_46_84.jpg NABAN_10_46_85.jpg NABAN_10_46_86.jpg NABAN_10_46_87.jpg NABAN_10_46_88.jpg NABAN_10_46_89.jpg NABAN_10_46_90.jpg NABAN_10_46_91.jpg NABAN_10_46_92.jpg NABAN_10_46_93.jpg NABAN_10_46_94.jpg NABAN_10_46_95.jpg NABAN_10_46_96.jpg NABAN_10_46_97.jpg NABAN_10_46_98.jpg NABAN_10_46_99.jpg NABAN_10_46_100.jpg NABAN_10_46_101.jpg NABAN_10_46_102.jpg NABAN_10_46_103.jpg NABAN_10_46_104.jpg NABAN_10_46_105.jpg NABAN_10_46_106.jpg NABAN_10_46_107.jpg NABAN_10_46_108.jpg NABAN_10_46_109.jpg NABAN_10_46_110.jpg NABAN_10_46_111.jpg NABAN_10_46_112.jpg NABAN_10_46_113.jpg NABAN_10_46_114.jpg NABAN_10_46_115.jpg NABAN_10_46_116.jpg NABAN_10_46_117.jpg NABAN_10_46_118.jpg NABAN_10_46_119.jpg NABAN_10_46_120.jpg NABAN_10_46_121.jpg NABAN_10_46_122.jpg NABAN_10_46_123.jpg NABAN_10_46_124.jpg NABAN_10_46_125.jpg NABAN_10_46_126.jpg NABAN_10_46_127.jpg NABAN_10_46_128.jpg NABAN_10_46_129.jpg NABAN_10_46_130.jpg NABAN_10_46_131.jpg NABAN_10_46_132.jpg NABAN_10_46_133.jpg NABAN_10_46_134.jpg NABAN_10_46_135.jpg NABAN_10_46_136.jpg NABAN_10_46_137.jpg NABAN_10_46_138.jpg NABAN_10_46_139.jpg NABAN_10_46_140.jpg NABAN_10_46_141.jpg NABAN_10_46_142.jpg NABAN_10_46_143.jpg NABAN_10_46_144.jpg NABAN_10_46_145.jpg NABAN_10_46_146.jpg NABAN_10_46_147.jpg NABAN_10_46_148.jpg NABAN_10_46_149.jpg NABAN_10_46_150.jpg NABAN_10_46_151.jpg NABAN_10_46_152.jpg NABAN_10_46_153.jpg NABAN_10_46_154.jpg NABAN_10_46_155.jpg NABAN_10_46_156.jpg NABAN_10_46_157.jpg NABAN_10_46_158.jpg NABAN_10_46_159.jpg NABAN_10_46_160.jpg NABAN_10_46_161.jpg NABAN_10_46_162.jpg NABAN_10_46_163.jpg NABAN_10_46_164.jpg NABAN_10_46_165.jpg NABAN_10_46_166.jpg NABAN_10_46_167.jpg NABAN_10_46_168.jpg NABAN_10_46_169.jpg NABAN_10_46_170.jpg NABAN_10_46_171.jpg NABAN_10_46_172.jpg NABAN_10_46_173.jpg NABAN_10_46_174.jpg NABAN_10_46_175.jpg NABAN_10_46_176.jpg NABAN_10_46_177.jpg NABAN_10_46_178.jpg NABAN_10_46_179.jpg NABAN_10_46_180.jpg NABAN_10_46_181.jpg NABAN_10_46_182.jpg NABAN_10_46_183.jpg NABAN_10_46_184.jpg NABAN_10_46_185.jpg NABAN_10_46_186.jpg NABAN_10_46_187.jpg NABAN_10_46_188.jpg NABAN_10_46_189.jpg NABAN_10_46_190.jpg NABAN_10_46_191.jpg NABAN_10_46_192.jpg NABAN_10_46_193.jpg NABAN_10_46_194.jpg NABAN_10_46_195.jpg NABAN_10_46_196.jpg NABAN_10_46_197.jpg NABAN_10_46_198.jpg NABAN_10_46_199.jpg NABAN_10_46_200.jpg NABAN_10_46_201.jpg NABAN_10_46_202.jpg NABAN_10_46_203.jpg NABAN_10_46_204.jpg NABAN_10_46_205.jpg NABAN_10_46_206.jpg NABAN_10_46_207.jpg NABAN_10_46_208.jpg NABAN_10_46_209.jpg NABAN_10_46_210.jpg NABAN_10_46_211.jpg NABAN_10_46_212.jpg NABAN_10_46_213.jpg NABAN_10_46_214.jpg NABAN_10_46_215.jpg NABAN_10_46_216.jpg NABAN_10_46_217.jpg NABAN_10_46_218.jpg NABAN_10_46_219.jpg NABAN_10_46_220.jpg NABAN_10_46_221.jpg NABAN_10_46_222.jpg NABAN_10_46_223.jpg NABAN_10_46_224.jpg NABAN_10_46_225.jpg NABAN_10_46_226.jpg NABAN_10_46_227.jpg NABAN_10_46_228.jpg NABAN_10_46_229.jpg NABAN_10_46_230.jpg NABAN_10_46_231.jpg NABAN_10_46_232.jpg NABAN_10_46_233.jpg NABAN_10_46_234.jpg NABAN_10_46_235.jpg NABAN_10_46_236.jpg NABAN_10_46_237.jpg NABAN_10_46_238.jpg NABAN_10_46_239.jpg NABAN_10_46_240.jpg NABAN_10_46_241.jpg NABAN_10_46_242.jpg NABAN_10_46_243.jpg NABAN_10_46_244.jpg NABAN_10_46_245.jpg NABAN_10_46_246.jpg NABAN_10_46_247.jpg NABAN_10_46_248.jpg NABAN_10_46_249.jpg NABAN_10_46_250.jpg NABAN_10_46_251.jpg NABAN_10_46_252.jpg NABAN_10_46_253.jpg NABAN_10_46_254.jpg NABAN_10_46_255.jpg NABAN_10_46_256.jpg NABAN_10_46_257.jpg NABAN_10_46_258.jpg NABAN_10_46_259.jpg NABAN_10_46_260.jpg NABAN_10_46_261.jpg NABAN_10_46_262.jpg NABAN_10_46_263.jpg NABAN_10_46_264.jpg NABAN_10_46_265.jpg NABAN_10_46_266.jpg NABAN_10_46_267.jpg NABAN_10_46_268.jpg NABAN_10_46_269.jpg NABAN_10_46_270.jpg NABAN_10_46_271.jpg NABAN_10_46_272.jpg NABAN_10_46_273.jpg NABAN_10_46_274.jpg NABAN_10_46_275.jpg NABAN_10_46_276.jpg NABAN_10_46_277.jpg NABAN_10_46_278.jpg NABAN_10_46_279.jpg NABAN_10_46_280.jpg NABAN_10_46_281.jpg NABAN_10_46_282.jpg NABAN_10_46_283.jpg NABAN_10_46_284.jpg NABAN_10_46_285.jpg NABAN_10_46_286.jpg NABAN_10_46_287.jpg NABAN_10_46_288.jpg NABAN_10_46_289.jpg NABAN_10_46_290.jpg NABAN_10_46_291.jpg NABAN_10_46_292.jpg NABAN_10_46_293.jpg NABAN_10_46_294.jpg NABAN_10_46_295.jpg NABAN_10_46_296.jpg NABAN_10_46_297.jpg NABAN_10_46_298.jpg NABAN_10_46_299.jpg NABAN_10_46_300.jpg NABAN_10_46_301.jpg NABAN_10_46_302.jpg NABAN_10_46_303.jpg NABAN_10_46_304.jpg NABAN_10_46_305.jpg NABAN_10_46_306.jpg NABAN_10_46_307.jpg NABAN_10_46_308.jpg NABAN_10_46_309.jpg NABAN_10_46_310.jpg NABAN_10_46_311.jpg NABAN_10_46_312.jpg NABAN_10_46_313.jpg NABAN_10_46_314.jpg NABAN_10_46_315.jpg NABAN_10_46_316.jpg NABAN_10_46_317.jpg NABAN_10_46_318.jpg NABAN_10_46_319.jpg NABAN_10_46_320.jpg NABAN_10_46_321.jpg NABAN_10_46_322.jpg NABAN_10_46_323.jpg NABAN_10_46_324.jpg NABAN_10_46_325.jpg NABAN_10_46_326.jpg NABAN_10_46_327.jpg NABAN_10_46_328.jpg NABAN_10_46_329.jpg NABAN_10_46_330.jpg NABAN_10_46_331.jpg NABAN_10_46_332.jpg NABAN_10_46_333.jpg NABAN_10_46_334.jpg NABAN_10_46_335.jpg NABAN_10_46_336.jpg NABAN_10_46_337.jpg NABAN_10_46_338.jpg NABAN_10_46_339.jpg NABAN_10_46_340.jpg NABAN_10_46_341.jpg NABAN_10_46_342.jpg NABAN_10_46_343.jpg NABAN_10_46_344.jpg NABAN_10_46_345.jpg NABAN_10_46_346.jpg NABAN_10_46_347.jpg NABAN_10_46_348.jpg NABAN_10_46_349.jpg NABAN_10_46_350.jpg NABAN_10_46_351.jpg NABAN_10_46_352.jpg NABAN_10_46_353.jpg NABAN_10_46_354.jpg

„Пентикостар“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/59114