Изборен апостол и Евангелие

Елемент

Заглавие

Изборен апостол и Евангелие

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 7

Датировка

Началото на ХІV в.

Материал

Пергамент

Обем

141 листа 22 х 15,5 см

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Среден полуустав, по 22 реда на страница, с надредни знаци, но без ударения. Указанията, заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

л. 1а-95а: Изборен апостол и евангелие. Дадени са четива само за съботните и неделните дни. Без начало, понеже първите коли липсват. Наличният текст започва с евангелското четиво за деветата неделя след Петдесетница; л. 95а-141б: Месецеслов. Поместени са тропарите, кондаците и съответните апостолски и евангелски четива. Без край, понеже липсват листове. Славянски светци няма. Вж. Кодов, с. 22.

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени на долното поле на края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 22-23

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

143

Колекции

ABAN_10_7_1.jpg ABAN_10_7_2.jpg ABAN_10_7_3.jpg ABAN_10_7_4.jpg ABAN_10_7_5.jpg ABAN_10_7_6.jpg ABAN_10_7_7.jpg ABAN_10_7_8.jpg ABAN_10_7_9.jpg ABAN_10_7_10.jpg ABAN_10_7_11.jpg ABAN_10_7_12.jpg ABAN_10_7_13.jpg ABAN_10_7_14.jpg ABAN_10_7_15.jpg ABAN_10_7_16.jpg ABAN_10_7_17.jpg ABAN_10_7_18.jpg ABAN_10_7_19.jpg ABAN_10_7_20.jpg ABAN_10_7_21.jpg ABAN_10_7_22.jpg ABAN_10_7_23.jpg ABAN_10_7_24.jpg ABAN_10_7_25.jpg ABAN_10_7_26.jpg ABAN_10_7_27.jpg ABAN_10_7_28.jpg ABAN_10_7_29.jpg ABAN_10_7_30.jpg ABAN_10_7_31.jpg ABAN_10_7_32.jpg ABAN_10_7_33.jpg ABAN_10_7_34.jpg ABAN_10_7_35.jpg ABAN_10_7_36.jpg ABAN_10_7_37.jpg ABAN_10_7_38.jpg ABAN_10_7_39.jpg ABAN_10_7_40.jpg ABAN_10_7_41.jpg ABAN_10_7_42.jpg ABAN_10_7_43.jpg ABAN_10_7_44.jpg ABAN_10_7_45.jpg ABAN_10_7_46.jpg ABAN_10_7_47.jpg ABAN_10_7_48.jpg ABAN_10_7_49.jpg ABAN_10_7_50.jpg ABAN_10_7_51.jpg ABAN_10_7_52.jpg ABAN_10_7_53.jpg ABAN_10_7_54.jpg ABAN_10_7_55.jpg ABAN_10_7_56.jpg ABAN_10_7_57.jpg ABAN_10_7_58.jpg ABAN_10_7_59.jpg ABAN_10_7_60.jpg ABAN_10_7_61.jpg ABAN_10_7_62.jpg ABAN_10_7_63.jpg ABAN_10_7_64.jpg ABAN_10_7_65.jpg ABAN_10_7_66.jpg ABAN_10_7_67.jpg ABAN_10_7_68.jpg ABAN_10_7_69.jpg ABAN_10_7_70.jpg ABAN_10_7_71.jpg ABAN_10_7_72.jpg ABAN_10_7_73.jpg ABAN_10_7_74.jpg ABAN_10_7_75.jpg ABAN_10_7_76.jpg ABAN_10_7_77.jpg ABAN_10_7_78.jpg ABAN_10_7_79.jpg ABAN_10_7_80.jpg ABAN_10_7_81.jpg ABAN_10_7_82.jpg ABAN_10_7_83.jpg ABAN_10_7_84.jpg ABAN_10_7_85.jpg ABAN_10_7_86.jpg ABAN_10_7_87.jpg ABAN_10_7_88.jpg ABAN_10_7_89.jpg ABAN_10_7_90.jpg ABAN_10_7_91.jpg ABAN_10_7_92.jpg ABAN_10_7_93.jpg ABAN_10_7_94.jpg ABAN_10_7_95.jpg ABAN_10_7_96.jpg ABAN_10_7_97.jpg ABAN_10_7_98.jpg ABAN_10_7_99.jpg ABAN_10_7_100.jpg ABAN_10_7_101.jpg ABAN_10_7_102.jpg ABAN_10_7_103.jpg ABAN_10_7_104.jpg ABAN_10_7_105.jpg ABAN_10_7_106.jpg ABAN_10_7_107.jpg ABAN_10_7_108.jpg ABAN_10_7_109.jpg ABAN_10_7_110.jpg ABAN_10_7_111.jpg ABAN_10_7_112.jpg ABAN_10_7_113.jpg ABAN_10_7_114.jpg ABAN_10_7_115.jpg ABAN_10_7_116.jpg ABAN_10_7_117.jpg ABAN_10_7_118.jpg ABAN_10_7_119.jpg ABAN_10_7_120.jpg ABAN_10_7_121.jpg ABAN_10_7_122.jpg ABAN_10_7_123.jpg ABAN_10_7_124.jpg ABAN_10_7_125.jpg ABAN_10_7_126.jpg ABAN_10_7_127.jpg ABAN_10_7_128.jpg ABAN_10_7_129.jpg ABAN_10_7_130.jpg ABAN_10_7_131.jpg ABAN_10_7_132.jpg ABAN_10_7_133.jpg ABAN_10_7_134.jpg ABAN_10_7_135.jpg ABAN_10_7_136.jpg ABAN_10_7_137.jpg ABAN_10_7_138.jpg ABAN_10_7_139.jpg ABAN_10_7_140.jpg ABAN_10_7_141.jpg ABAN_10_7_142.jpg ABAN_10_7_143.jpg

„Изборен апостол и Евангелие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/57730