Четириевангелие

Елемент

Заглавие

Четириевангелие

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 14

Датировка

1550 г.

Материал

Хартия

Обем

248 листа 30,5 х 20 см

Подвързия:

Няма, но колите все още се държат съшити

Тип писмо:

Възедър правилен полуустав, с надредни знаци и редки ударения, по 20 реда на страница. Заглавията, заглавните букви и означенията по полетата са писани с червено мастило.

Описание

Пред всеки евангелист има винетка в плетеничен мотив, изработена не много изискано, в червено и зелено. Има големи орнаментирани инициали също в червено и зелено.

Бележки

Няма

Съдържание

вж. Кодов, с. 31 В синаксара не са застъпени славянски светци.

Правопис

Среднобългарски, с твърде непоследователна употреба на еровете и носовките, смесен с руски по тип замени на носовките

Придобиване на ръкописа:

Доставен през 1961 г. от Марин Даржалев от София.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са по 12 листа и са означени на долното поле и в началото, и в края на всяка кола

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 30-31.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

не

Град

София

Брой листа/страници

245

Колекции

NABAN_10_14_1.jpg NABAN_10_14_2.jpg NABAN_10_14_3.jpg NABAN_10_14_4.jpg NABAN_10_14_5.jpg NABAN_10_14_6.jpg NABAN_10_14_7.jpg NABAN_10_14_8.jpg NABAN_10_14_9.jpg NABAN_10_14_10.jpg NABAN_10_14_11.jpg NABAN_10_14_12.jpg NABAN_10_14_13.jpg NABAN_10_14_14.jpg NABAN_10_14_15.jpg NABAN_10_14_16.jpg NABAN_10_14_17.jpg NABAN_10_14_18.jpg NABAN_10_14_19.jpg NABAN_10_14_20.jpg NABAN_10_14_21.jpg NABAN_10_14_22.jpg NABAN_10_14_23.jpg NABAN_10_14_24.jpg NABAN_10_14_25.jpg NABAN_10_14_26.jpg NABAN_10_14_27.jpg NABAN_10_14_28.jpg NABAN_10_14_29.jpg NABAN_10_14_30.jpg NABAN_10_14_31.jpg NABAN_10_14_32.jpg NABAN_10_14_33.jpg NABAN_10_14_34.jpg NABAN_10_14_35.jpg NABAN_10_14_36.jpg NABAN_10_14_37.jpg NABAN_10_14_38.jpg NABAN_10_14_39.jpg NABAN_10_14_40.jpg NABAN_10_14_41.jpg NABAN_10_14_42.jpg NABAN_10_14_43.jpg NABAN_10_14_44.jpg NABAN_10_14_45.jpg NABAN_10_14_46.jpg NABAN_10_14_47.jpg NABAN_10_14_48.jpg NABAN_10_14_49.jpg NABAN_10_14_50.jpg NABAN_10_14_51.jpg NABAN_10_14_52.jpg NABAN_10_14_53.jpg NABAN_10_14_54.jpg NABAN_10_14_55.jpg NABAN_10_14_56.jpg NABAN_10_14_57.jpg NABAN_10_14_58.jpg NABAN_10_14_59.jpg NABAN_10_14_60.jpg NABAN_10_14_61.jpg NABAN_10_14_62.jpg NABAN_10_14_63.jpg NABAN_10_14_64.jpg NABAN_10_14_65.jpg NABAN_10_14_66.jpg NABAN_10_14_67.jpg NABAN_10_14_68.jpg NABAN_10_14_69.jpg NABAN_10_14_70.jpg NABAN_10_14_71.jpg NABAN_10_14_72.jpg NABAN_10_14_73.jpg NABAN_10_14_74.jpg NABAN_10_14_75.jpg NABAN_10_14_76.jpg NABAN_10_14_77.jpg NABAN_10_14_78.jpg NABAN_10_14_79.jpg NABAN_10_14_80.jpg NABAN_10_14_81.jpg NABAN_10_14_82.jpg NABAN_10_14_83.jpg NABAN_10_14_84.jpg NABAN_10_14_85.jpg NABAN_10_14_86.jpg NABAN_10_14_87.jpg NABAN_10_14_88.jpg NABAN_10_14_89.jpg NABAN_10_14_90.jpg NABAN_10_14_91.jpg NABAN_10_14_92.jpg NABAN_10_14_93.jpg NABAN_10_14_94.jpg NABAN_10_14_95.jpg NABAN_10_14_96.jpg NABAN_10_14_97.jpg NABAN_10_14_98.jpg NABAN_10_14_99.jpg NABAN_10_14_100.jpg NABAN_10_14_101.jpg NABAN_10_14_102.jpg NABAN_10_14_103.jpg NABAN_10_14_104.jpg NABAN_10_14_105.jpg NABAN_10_14_106.jpg NABAN_10_14_107.jpg NABAN_10_14_108.jpg NABAN_10_14_109.jpg NABAN_10_14_110.jpg NABAN_10_14_111.jpg NABAN_10_14_112.jpg NABAN_10_14_113.jpg NABAN_10_14_114.jpg NABAN_10_14_115.jpg NABAN_10_14_116.jpg NABAN_10_14_117.jpg NABAN_10_14_118.jpg NABAN_10_14_119.jpg NABAN_10_14_120.jpg NABAN_10_14_121.jpg NABAN_10_14_122.jpg NABAN_10_14_123.jpg NABAN_10_14_124.jpg NABAN_10_14_125.jpg NABAN_10_14_126.jpg NABAN_10_14_127.jpg NABAN_10_14_128.jpg NABAN_10_14_129.jpg NABAN_10_14_130.jpg NABAN_10_14_131.jpg NABAN_10_14_132.jpg NABAN_10_14_133.jpg NABAN_10_14_134.jpg NABAN_10_14_135.jpg NABAN_10_14_136.jpg NABAN_10_14_137.jpg NABAN_10_14_138.jpg NABAN_10_14_139.jpg NABAN_10_14_140.jpg NABAN_10_14_141.jpg NABAN_10_14_142.jpg NABAN_10_14_143.jpg NABAN_10_14_144.jpg NABAN_10_14_145.jpg NABAN_10_14_146.jpg NABAN_10_14_147.jpg NABAN_10_14_148.jpg NABAN_10_14_149.jpg NABAN_10_14_150.jpg NABAN_10_14_151.jpg NABAN_10_14_152.jpg NABAN_10_14_153.jpg NABAN_10_14_154.jpg NABAN_10_14_155.jpg NABAN_10_14_156.jpg NABAN_10_14_157.jpg NABAN_10_14_158.jpg NABAN_10_14_159.jpg NABAN_10_14_160.jpg NABAN_10_14_161.jpg NABAN_10_14_162.jpg NABAN_10_14_163.jpg NABAN_10_14_164.jpg NABAN_10_14_165.jpg NABAN_10_14_166.jpg NABAN_10_14_167.jpg NABAN_10_14_168.jpg NABAN_10_14_169.jpg NABAN_10_14_170.jpg NABAN_10_14_171.jpg NABAN_10_14_172.jpg NABAN_10_14_173.jpg NABAN_10_14_174.jpg NABAN_10_14_175.jpg NABAN_10_14_176.jpg NABAN_10_14_177.jpg NABAN_10_14_178.jpg NABAN_10_14_179.jpg NABAN_10_14_180.jpg NABAN_10_14_181.jpg NABAN_10_14_182.jpg NABAN_10_14_183.jpg NABAN_10_14_184.jpg NABAN_10_14_185.jpg NABAN_10_14_186.jpg NABAN_10_14_187.jpg NABAN_10_14_188.jpg NABAN_10_14_189.jpg NABAN_10_14_190.jpg NABAN_10_14_191.jpg NABAN_10_14_192.jpg NABAN_10_14_193.jpg NABAN_10_14_194.jpg NABAN_10_14_195.jpg NABAN_10_14_196.jpg NABAN_10_14_197.jpg NABAN_10_14_198.jpg NABAN_10_14_199.jpg NABAN_10_14_200.jpg NABAN_10_14_201.jpg NABAN_10_14_202.jpg NABAN_10_14_203.jpg NABAN_10_14_204.jpg NABAN_10_14_205.jpg NABAN_10_14_206.jpg NABAN_10_14_207.jpg NABAN_10_14_208.jpg NABAN_10_14_209.jpg NABAN_10_14_210.jpg NABAN_10_14_211.jpg NABAN_10_14_212.jpg NABAN_10_14_213.jpg NABAN_10_14_214.jpg NABAN_10_14_215.jpg NABAN_10_14_216.jpg NABAN_10_14_217.jpg NABAN_10_14_218.jpg NABAN_10_14_219.jpg NABAN_10_14_220.jpg NABAN_10_14_221.jpg NABAN_10_14_222.jpg NABAN_10_14_223.jpg NABAN_10_14_224.jpg NABAN_10_14_225.jpg NABAN_10_14_226.jpg NABAN_10_14_227.jpg NABAN_10_14_228.jpg NABAN_10_14_229.jpg NABAN_10_14_230.jpg NABAN_10_14_231.jpg NABAN_10_14_232.jpg NABAN_10_14_233.jpg NABAN_10_14_234.jpg NABAN_10_14_235.jpg NABAN_10_14_236.jpg NABAN_10_14_237.jpg NABAN_10_14_238.jpg NABAN_10_14_239.jpg NABAN_10_14_240.jpg NABAN_10_14_241.jpg NABAN_10_14_242.jpg NABAN_10_14_243.jpg NABAN_10_14_244.jpg NABAN_10_14_245.jpg

„Четириевангелие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/55905