Изборно евангелие

Елемент

Заглавие

Изборно евангелие

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 8

Датировка

ХІV в.

Материал

Пергамент

Обем

6 листа 28 х 18,5 см

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Среден правилен полуустав, по 23 реда на страница, с надредни знаци. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 23-24

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма следи нито от пагинация, нито от означение на колите

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 23-24

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

8

Колекции

ABAN_10_8_1.jpg ABAN_10_8_2.jpg ABAN_10_8_3.jpg ABAN_10_8_4.jpg ABAN_10_8_5.jpg ABAN_10_8_6.jpg ABAN_10_8_7.jpg ABAN_10_8_8.jpg

„Изборно евангелие“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/54949