Миней за м. януари

Елемент

Заглавие

Миней за м. януари

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 19

Датировка

Началото на ХІV в.

Обем

327 листа 29х23 см.

Подвързия:

Дебели дъски с кожа, орнаментирана отгоре с типични орнаменти, но откъсната от книгата и доста похабена.

Тип писмо:

Среден полуустав, в две колони, по 23 реда на страница, с надредни значи, без ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Началната страница (л. 1б) е в кръстовидна рамка, изработена с плетеници. Някои инициали са орнаментирани в старинен стил. При заглавията отстрани има малки орнаменти за посочване на началото.

Бележки

на л. 1а има бележка от по-късна ръка вж. Кодов, с. 40

Съдържание

Служби за всички дни през м. януари. Проложни четива няма. От славянските светци е застъпен само св. Сава Сръбски (л. 151а-180а). Вж. Кодов, с. 39

Правопис

Едноеров сръбски

Придобиване на ръкописа:

Книгата е постъпила в библиотеката на БАН от Археологическия музей в София

Пагинация

Оригинална пагинация няма.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 39-40.

Библиотека

Научен архив на БАН

Град

София

Брой листа/страници

328

Колекции

NABAN_10_19_1.jpg NABAN_10_19_2.jpg NABAN_10_19_3.jpg NABAN_10_19_4.jpg NABAN_10_19_5.jpg NABAN_10_19_6.jpg NABAN_10_19_7.jpg NABAN_10_19_8.jpg NABAN_10_19_9.jpg NABAN_10_19_10.jpg NABAN_10_19_11.jpg NABAN_10_19_12.jpg NABAN_10_19_13.jpg NABAN_10_19_14.jpg NABAN_10_19_15.jpg NABAN_10_19_16.jpg NABAN_10_19_17.jpg NABAN_10_19_18.jpg NABAN_10_19_19.jpg NABAN_10_19_20.jpg NABAN_10_19_21.jpg NABAN_10_19_22.jpg NABAN_10_19_23.jpg NABAN_10_19_24.jpg NABAN_10_19_25.jpg NABAN_10_19_26.jpg NABAN_10_19_27.jpg NABAN_10_19_28.jpg NABAN_10_19_29.jpg NABAN_10_19_30.jpg NABAN_10_19_31.jpg NABAN_10_19_32.jpg NABAN_10_19_33.jpg NABAN_10_19_34.jpg NABAN_10_19_35.jpg NABAN_10_19_36.jpg NABAN_10_19_37.jpg NABAN_10_19_38.jpg NABAN_10_19_39.jpg NABAN_10_19_40.jpg NABAN_10_19_41.jpg NABAN_10_19_42.jpg NABAN_10_19_43.jpg NABAN_10_19_44.jpg NABAN_10_19_45.jpg NABAN_10_19_46.jpg NABAN_10_19_47.jpg NABAN_10_19_48.jpg NABAN_10_19_49.jpg NABAN_10_19_50.jpg NABAN_10_19_51.jpg NABAN_10_19_52.jpg NABAN_10_19_53.jpg NABAN_10_19_54.jpg NABAN_10_19_55.jpg NABAN_10_19_56.jpg NABAN_10_19_57.jpg NABAN_10_19_58.jpg NABAN_10_19_59.jpg NABAN_10_19_60.jpg NABAN_10_19_61.jpg NABAN_10_19_62.jpg NABAN_10_19_63.jpg NABAN_10_19_64.jpg NABAN_10_19_65.jpg NABAN_10_19_66.jpg NABAN_10_19_67.jpg NABAN_10_19_68.jpg NABAN_10_19_69.jpg NABAN_10_19_70.jpg NABAN_10_19_71.jpg NABAN_10_19_72.jpg NABAN_10_19_73.jpg NABAN_10_19_74.jpg NABAN_10_19_75.jpg NABAN_10_19_76.jpg NABAN_10_19_77.jpg NABAN_10_19_78.jpg NABAN_10_19_79.jpg NABAN_10_19_80.jpg NABAN_10_19_81.jpg NABAN_10_19_82.jpg NABAN_10_19_83.jpg NABAN_10_19_84.jpg NABAN_10_19_85.jpg NABAN_10_19_86.jpg NABAN_10_19_87.jpg NABAN_10_19_88.jpg NABAN_10_19_89.jpg NABAN_10_19_90.jpg NABAN_10_19_91.jpg NABAN_10_19_92.jpg NABAN_10_19_93.jpg NABAN_10_19_94.jpg NABAN_10_19_95.jpg NABAN_10_19_96.jpg NABAN_10_19_97.jpg NABAN_10_19_98.jpg NABAN_10_19_99.jpg NABAN_10_19_100.jpg NABAN_10_19_101.jpg NABAN_10_19_102.jpg NABAN_10_19_103.jpg NABAN_10_19_104.jpg NABAN_10_19_105.jpg NABAN_10_19_106.jpg NABAN_10_19_107.jpg NABAN_10_19_108.jpg NABAN_10_19_109.jpg NABAN_10_19_110.jpg NABAN_10_19_111.jpg NABAN_10_19_112.jpg NABAN_10_19_113.jpg NABAN_10_19_114.jpg NABAN_10_19_115.jpg NABAN_10_19_116.jpg NABAN_10_19_117.jpg NABAN_10_19_118.jpg NABAN_10_19_119.jpg NABAN_10_19_120.jpg NABAN_10_19_121.jpg NABAN_10_19_122.jpg NABAN_10_19_123.jpg NABAN_10_19_124.jpg NABAN_10_19_125.jpg NABAN_10_19_126.jpg NABAN_10_19_127.jpg NABAN_10_19_128.jpg NABAN_10_19_129.jpg NABAN_10_19_130.jpg NABAN_10_19_131.jpg NABAN_10_19_132.jpg NABAN_10_19_133.jpg NABAN_10_19_134.jpg NABAN_10_19_135.jpg NABAN_10_19_136.jpg NABAN_10_19_137.jpg NABAN_10_19_138.jpg NABAN_10_19_139.jpg NABAN_10_19_140.jpg NABAN_10_19_141.jpg NABAN_10_19_142.jpg NABAN_10_19_143.jpg NABAN_10_19_144.jpg NABAN_10_19_145.jpg NABAN_10_19_146.jpg NABAN_10_19_147.jpg NABAN_10_19_148.jpg NABAN_10_19_149.jpg NABAN_10_19_150.jpg NABAN_10_19_151.jpg NABAN_10_19_152.jpg NABAN_10_19_153.jpg NABAN_10_19_154.jpg NABAN_10_19_155.jpg NABAN_10_19_156.jpg NABAN_10_19_157.jpg NABAN_10_19_158.jpg NABAN_10_19_159.jpg NABAN_10_19_160.jpg NABAN_10_19_161.jpg NABAN_10_19_162.jpg NABAN_10_19_163.jpg NABAN_10_19_164.jpg NABAN_10_19_165.jpg NABAN_10_19_166.jpg NABAN_10_19_167.jpg NABAN_10_19_168.jpg NABAN_10_19_169.jpg NABAN_10_19_170.jpg NABAN_10_19_171.jpg NABAN_10_19_172.jpg NABAN_10_19_173.jpg NABAN_10_19_174.jpg NABAN_10_19_175.jpg NABAN_10_19_176.jpg NABAN_10_19_177.jpg NABAN_10_19_178.jpg NABAN_10_19_179.jpg NABAN_10_19_180.jpg NABAN_10_19_181.jpg NABAN_10_19_182.jpg NABAN_10_19_183.jpg NABAN_10_19_184.jpg NABAN_10_19_185.jpg NABAN_10_19_186.jpg NABAN_10_19_187.jpg NABAN_10_19_188.jpg NABAN_10_19_189.jpg NABAN_10_19_190.jpg NABAN_10_19_191.jpg NABAN_10_19_192.jpg NABAN_10_19_193.jpg NABAN_10_19_194.jpg NABAN_10_19_195.jpg NABAN_10_19_196.jpg NABAN_10_19_197.jpg NABAN_10_19_198.jpg NABAN_10_19_199.jpg NABAN_10_19_200.jpg NABAN_10_19_201.jpg NABAN_10_19_202.jpg NABAN_10_19_203.jpg NABAN_10_19_204.jpg NABAN_10_19_205.jpg NABAN_10_19_206.jpg NABAN_10_19_207.jpg NABAN_10_19_208.jpg NABAN_10_19_209.jpg NABAN_10_19_210.jpg NABAN_10_19_211.jpg NABAN_10_19_212.jpg NABAN_10_19_213.jpg NABAN_10_19_214.jpg NABAN_10_19_215.jpg NABAN_10_19_216.jpg NABAN_10_19_217.jpg NABAN_10_19_218.jpg NABAN_10_19_219.jpg NABAN_10_19_220.jpg NABAN_10_19_221.jpg NABAN_10_19_222.jpg NABAN_10_19_223.jpg NABAN_10_19_224.jpg NABAN_10_19_225.jpg NABAN_10_19_226.jpg NABAN_10_19_227.jpg NABAN_10_19_228.jpg NABAN_10_19_229.jpg NABAN_10_19_230.jpg NABAN_10_19_231.jpg NABAN_10_19_232.jpg NABAN_10_19_233.jpg NABAN_10_19_234.jpg NABAN_10_19_235.jpg NABAN_10_19_236.jpg NABAN_10_19_237.jpg NABAN_10_19_238.jpg NABAN_10_19_239.jpg NABAN_10_19_240.jpg NABAN_10_19_241.jpg NABAN_10_19_242.jpg NABAN_10_19_243.jpg NABAN_10_19_244.jpg NABAN_10_19_245.jpg NABAN_10_19_246.jpg NABAN_10_19_247.jpg NABAN_10_19_248.jpg NABAN_10_19_249.jpg NABAN_10_19_250.jpg NABAN_10_19_251.jpg NABAN_10_19_252.jpg NABAN_10_19_253.jpg NABAN_10_19_254.jpg NABAN_10_19_255.jpg NABAN_10_19_256.jpg NABAN_10_19_257.jpg NABAN_10_19_258.jpg NABAN_10_19_259.jpg NABAN_10_19_260.jpg NABAN_10_19_261.jpg NABAN_10_19_262.jpg NABAN_10_19_263.jpg NABAN_10_19_264.jpg NABAN_10_19_265.jpg NABAN_10_19_266.jpg NABAN_10_19_267.jpg NABAN_10_19_268.jpg NABAN_10_19_269.jpg NABAN_10_19_270.jpg NABAN_10_19_271.jpg NABAN_10_19_272.jpg NABAN_10_19_273.jpg NABAN_10_19_274.jpg NABAN_10_19_275.jpg NABAN_10_19_276.jpg NABAN_10_19_277.jpg NABAN_10_19_278.jpg NABAN_10_19_279.jpg NABAN_10_19_280.jpg NABAN_10_19_281.jpg NABAN_10_19_282.jpg NABAN_10_19_283.jpg NABAN_10_19_284.jpg NABAN_10_19_285.jpg NABAN_10_19_286.jpg NABAN_10_19_287.jpg NABAN_10_19_288.jpg NABAN_10_19_289.jpg NABAN_10_19_290.jpg NABAN_10_19_291.jpg NABAN_10_19_292.jpg NABAN_10_19_293.jpg NABAN_10_19_294.jpg NABAN_10_19_295.jpg NABAN_10_19_296.jpg NABAN_10_19_297.jpg NABAN_10_19_298.jpg NABAN_10_19_299.jpg NABAN_10_19_300.jpg NABAN_10_19_301.jpg NABAN_10_19_302.jpg NABAN_10_19_303.jpg NABAN_10_19_304.jpg NABAN_10_19_305.jpg NABAN_10_19_306.jpg NABAN_10_19_307.jpg NABAN_10_19_308.jpg NABAN_10_19_309.jpg NABAN_10_19_310.jpg NABAN_10_19_311.jpg NABAN_10_19_312.jpg NABAN_10_19_313.jpg NABAN_10_19_314.jpg NABAN_10_19_315.jpg NABAN_10_19_316.jpg NABAN_10_19_317.jpg NABAN_10_19_318.jpg NABAN_10_19_319.jpg NABAN_10_19_320.jpg NABAN_10_19_321.jpg NABAN_10_19_322.jpg NABAN_10_19_323.jpg NABAN_10_19_324.jpg NABAN_10_19_325.jpg NABAN_10_19_326.jpg NABAN_10_19_327.jpg NABAN_10_19_328.jpg

„Миней за м. януари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/53110