Слово за словото

Елемент

Заглавие

Слово за словото

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Иван Бориславов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1985
20 май

Страници

с. 9.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.; 7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4951

Име на изданието

Поглед

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Слово за словото“. , 1985, , 1985, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45351