Грандиозно, необхватно дело

Елемент

Заглавие

Грандиозно, необхватно дело

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Атанас Божков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1985.
19 март

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 3480

Име на изданието

Веч. новини

Забележки

Разговор за най-новите му проучвания върху изображенията на Кирил и Методий. Подп. Цанка Кацарова

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирил и Методий в изобразителното изкуство

Колекции

„Грандиозно, необхватно дело“. , 1985, , 1985, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45346