Безсмъртно и велико дело

Елемент

Заглавие

Безсмъртно и велико дело

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1985
12 юли

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.; 7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Безсмъртно и велико дело“. , 1985, , 1985, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45338