Обетованата земя. Делото на Методий в България

Елемент

Заглавие

Обетованата земя. Делото на Методий в България

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1985
1 март

Страници

с. 1, 5.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.; 3.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Обетованата земя. Делото на Методий в България“. , 1985, , 1985, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45308