Das altbulgarische Vekalsystem

Елемент

Заглавие

Das altbulgarische Vekalsystem

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Baldur Panzer

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

p. 75-82.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.2.; 3.4.3.; 4.2.

Годишнина

III

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Die slav. Sprachen

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарски език

Колекции

„Das Altbulgarische Vekalsystem“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45260