Bohusldv Bablin a jeho misto v ceske kulrure

Елемент

Заглавие

Bohusldv Bablin a jeho misto v ceske kulrure

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

J Rak; J.-P Kucera

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Praha Vysehrad

Година на издаване

1983

Страници

415 p. il. fact. 1 l. il.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 497443

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Bohusldv Bablin a Jeho Misto V Ceske Kulrure“. Praha Vysehrad, 1983, Praha Vysehrad, 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45203