Zum alter und areal der bulgarischen Lautgruppe st/zd

Елемент

Заглавие

Zum alter und areal der bulgarischen Lautgruppe st/zd

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Otto Kronsteiner

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

p. 49-56.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.4.

Годишнина

III

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 20889

Име на изданието

Die Slavischen Sprachen

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Zum Alter Und Areal Der Bulgarischen Lautgruppe st/Zd“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45202