Anmerkungen zur Fragmentum Sinaiticum

Елемент

Заглавие

Anmerkungen zur Fragmentum Sinaiticum

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Ch Koch

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

p. 6-27.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

XLIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1375

Име на изданието

Zeitschrift fur Slavische Philologie

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Anmerkungen Zur Fragmentum Sinaiticum“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45199