Човекът и вселената. Първият пълен превод на "Шестоднев" от Йоан Екзарх Български. Крупно събитие в българската национална култура

Елемент

Заглавие

Човекът и вселената. Първият пълен превод на "Шестоднев" от Йоан Екзарх Български. Крупно събитие в българската национална култура

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Е 83

Име на изданието

За буквите. Кирило-Методиевски вестник

Забележки

Анотации

Изказвания на проф. М. Бъчваров, акад Д. Ангелов, акад. П. Динеков, акад. И. Дуйчев, Николай Кочев върху значението на това издание за нашата съвременност

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

"Шестоднев"

Колекции

„Човекът и вселената. Първият пълен превод на „Шестоднев“ от Йоан Екзарх Български. Крупно събитие в българската национална култура“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45116