Като подадена ръка. Автографи на видни българисти, отпечатани във в. "За буквите"

Елемент

Заглавие

Като подадена ръка. Автографи на видни българисти, отпечатани във в. "За буквите"

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петко Тотев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
24 май

Страници

с. 12.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4960

Име на изданието

Пулс

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

"За буквите". Кирило-Методиевски вестник.

Колекции

„Като подадена ръка. Автографи на видни българисти, отпечатани във в. „За буквите““. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45094