Покръстването на България

Елемент

Заглавие

Покръстването на България

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Христо Черняев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991
22 февруари

Страници

с. 8.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Покръстване на българите

Колекции

„Покръстването на България“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45077