11-ое мая 1869

Елемент

Заглавие

11-ое мая 1869

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Федор Тютчев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991
май

Страници

с. 5.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Славянский вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Празникът на Кирил и Методий

Колекции

„11-ое мая 1869“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 9 декември 2023 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45072