Великий день Кириловой кончины

Елемент

Заглавие

Великий день Кириловой кончины

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Федор Тютчев

Година на издаване

1991
май

Страници

с. 5.

Систематичен код

7.; 8.2.

Име на изданието

Славянский вестник

Забележки

Стихотворение

Анотации

13 февраля 1869

uri

Предметна рубрика

Празникът на Кирил и Методий

Колекции

Федор Тютчев. „Великий день Кириловой кончины“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45071