Обучението през IX-X век (По епиграфски данни)

Елемент

Заглавие

Обучението през IX-X век (По епиграфски данни)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Казимир Попконстантинов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
май

Страници

с. 8.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.3.; 5.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Е 83

Име на изданието

Плиска, Мадара, Преслав

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Охридска книжовна школа.; Преславска книжовна школа

Колекции

„Обучението през IX-X век (По епиграфски данни)“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45040