Новооткрит акростих в погребален чин на Зайковския требник, XIV в.

Елемент

Заглавие

Новооткрит акростих в погребален чин на Зайковския требник, XIV в.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

П Пенкова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 35-43.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

XXXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Акростих; Требник, Молитвеник.

Колекции

„ XIV в“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45032