Славянска филология. Т. 17. Доклади и статии за IX Международен конгрес на слависстите. Езикознание

Елемент

Заглавие

Славянска филология. Т. 17. Доклади и статии за IX Международен конгрес на слависстите. Езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1983

Страници

с. 33-44.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / А 0958

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Р Павлова

описание на тома

Предметна рубрика

Научни форуми, кирило-методиевски.

Колекции

„Славянска филология. Т. 17. Доклади и статии за IX Международен конгрес на слависстите. Езикознание“. София, 1983, София, 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45023