Словенско средньовековно наследже Зборник посвечен проф. Джорджу Трифуновичу

Елемент

Заглавие

Словенско средньовековно наследже Зборник посвечен проф. Джорджу Трифуновичу

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

ср.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Београд

Година на издаване

2001

Страници

с. 109-114

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.; 4.; 4.3.; 6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Ошибки писцов церковнославянсков текстов серского извода 13-17 век

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

З. О Витич

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в Сърбия

Колекции

„Словенско средньовековно наследже Зборник посвечен проф. Джорджу Трифуновичу“. Београд, 2001, Београд, 2001, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/45017