Имена на народи в Шестоднева на Йоан Екзарх

Елемент

Заглавие

Имена на народи в Шестоднева на Йоан Екзарх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Лидия Стефова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 437-445.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XLI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 3206

Име на изданието

Бълг. език

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - "Шестоднев"

Колекции

„Имена на народи в Шестоднева на Йоан Екзарх“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44994