Оригинално, трайно научно дело. 100 г. от рождението на акад. Иван Снегаров

Елемент

Заглавие

Оригинално, трайно научно дело. 100 г. от рождението на акад. Иван Снегаров

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Йордан Николов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
30 септ.

Страници

с. 6.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Оригинално, трайно научно дело. 100 г. от рождението на акад. Иван Снегаров“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44987