Лева ръка, началото на XVII в. Нови данни за изписването на Кирил и Методий в българските черкви

Елемент

Заглавие

Лева ръка, началото на XVII в. Нови данни за изписването на Кирил и Методий в българските черкви

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитрина Митова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
май

Страници

с. 5.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Е / 1983

Име на изданието

За буквите. Кирило-Методиевски вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирил и Методий в изобразителното изкуство

Колекции

„Лева ръка, началото на XVII в. Нови данни за изписването на Кирил и Методий в българските черкви“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44980