С усет за спецификата на литературата. 80 г. от рождението на акад. Петър Динеков

Елемент

Заглавие

С усет за спецификата на литературата. 80 г. от рождението на акад. Петър Динеков

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Катя Станева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 3-9.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XLVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„С усет за спецификата на литературата. 80 г. от рождението на акад. Петър Динеков“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44976