Асеманиево евангелие

Елемент

Заглавие

Асеманиево евангелие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Аксиния Джурова; Ангелина Минчева; Вера Иванова-Мавродинова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 91-95.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.

Годишнина

VII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„Асеманиево евангелие“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44970