Професор Любомир Андрейчин и историята на науката за българския език

Елемент

Заглавие

Професор Любомир Андрейчин и историята на науката за българския език

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Русин Русинов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 76-79

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.; 1.2.2.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 3889

Име на изданието

Сп. БАН

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Професор Любомир Андрейчин и историята на науката за българския език“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44963