Кой е авторът на "Солунсската легенда"?

Елемент

Заглавие

Кой е авторът на "Солунсската легенда"?

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
24 май

Страници

с. 3.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

АБВ

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Солунска легенда

Колекции

, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44938