Народозащитница. Опит за художествено-исторически портрет на старобългарската литература

Елемент

Заглавие

Народозащитница. Опит за художествено-исторически портрет на старобългарската литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991
18 октомври

Страници

с. 3-4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарската литература в системата на старобългарската култура

Колекции

„Народозащитница. Опит за художествено-исторически портрет на старобългарската литература“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44916