Лауреати на Международната награда "Братя Кирил и Методий"

Елемент

Заглавие

Лауреати на Международната награда "Братя Кирил и Методий"

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983.
25 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Анотации

Съдържа и кратки биогр. данни за наградените Рикардо Пикио и Линда Садник-Айцетмюлер

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Награди кирило-методиевски

Колекции

„Лауреати на Международната награда „Братя Кирил и Методий““. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44867