Древнейший список Пространного Жития Константина Философа

Елемент

Заглавие

Древнейший список Пространного Жития Константина Философа

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

И. В Левочкин

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 75-79.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Сов. Славяновед.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Пространно житие на Кирил

Колекции

„Древнейший список Пространного Жития Константина Философа“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44864