Неизвестные отрывки из "Богословия" Йоанна Дамаскина в переводе Йоанна Экзарха Болгарского в Списке XV века. Болг. истоки книжного Возраждения на Руси

Елемент

Заглавие

Неизвестные отрывки из "Богословия" Йоанна Дамаскина в переводе Йоанна Экзарха Болгарского в Списке XV века. Болг. истоки книжного Возраждения на Руси

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Татьяна Н Копреева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 93-100.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

VII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

"Богословие" - на Йоан Екзарх - Извори

Колекции

„Неизвестные отрывки из „Богословия“ Йоанна Дамаскина в переводе Йоанна Экзарха Болгарского в Списке XV века. Болг. истоки книжного Возраждения на Руси“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44842