Трети Международен колоквиум по старобългаристика. (София, авг. 1982 г.)

Елемент

Заглавие

Трети Международен колоквиум по старобългаристика. (София, авг. 1982 г.)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Пенка Ковачева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 115-117.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.3.; 6.3.

Годишнина

VIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 16760

Име на изданието

Съпоставително езикознание

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевска традиция в България; Научни форуми, кирило-методиевски

Колекции

„Трети Международен колоквиум по старобългаристика. (София, авг. 1982 г.)“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44804