В прослава на солунските братя

Елемент

Заглавие

В прослава на солунските братя

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Слав Хр Караславов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983.
24 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„В прослава на солунските братя“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44798