Ритмични схими в Синайския евхологий

Елемент

Заглавие

Ритмични схими в Синайския евхологий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Красимира Костова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 121-138

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Кирило-Методиевски студии

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Ритмични схими в Синайския евхологий“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44793