Митологически образи и демитологизация на образите

Елемент

Заглавие

Митологически образи и демитологизация на образите

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Красимира Костова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 92-103.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

XV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Митологически образи и демитологизация на образите“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44791