Лексемата высостъ в произведенията на Йоан Екзарх

Елемент

Заглавие

Лексемата высостъ в произведенията на Йоан Екзарх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Пенка Ковачева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 227-231.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XL

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 3206

Име на изданието

Бълг. език

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводаческа техника и език

Колекции

„Лексемата высостъ в произведенията на Йоан Екзарх“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 15 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44780