Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод

Елемент

Заглавие

Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Кенанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1991

Страници

с. 59-71.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

XV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи от гръцки

Колекции

„Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод“. , 1991, , 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44772