Кирило-Методиевски студии 8

Елемент

Заглавие

Кирило-Методиевски студии 8

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1991

Страници

с. 100-114.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Майя Йонова

описание на тома

Предметна рубрика

Химнография българска - IX-X в.

Колекции

„Кирило-Методиевски студии 8“. София, 1991, София, 1991, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44744