Супрасълският сборник

Елемент

Заглавие

Супрасълският сборник

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Йордан Заимов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983.
23 апр.

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1702

Име на изданието

Земеделско знаме

Забележки

Интервю за значението на сборника

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Супрасълски сборник

Колекции

„Супрасълският сборник“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44740