За смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие

Елемент

Заглавие

За смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Йордан Заимов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983

Страници

с. 43-57.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

VII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„За смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44735