Разискват учени от пет континента. Международен конгрес по славистика в Киев.

Елемент

Заглавие

Разискват учени от пет континента. Международен конгрес по славистика в Киев.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петър Динеков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
23 септ.

Страници

с. 7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ Международен конгрес по славистика в Киев“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44710