Внушително дело на нашата наука. Предсои излизането на първи том на Кирило-Методиевската енциклопедия

Елемент

Заглавие

Внушително дело на нашата наука. Предсои излизането на първи том на Кирило-Методиевската енциклопедия

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петър Динеков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
24 май

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

АБВ

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии кирило-методиевски.

Колекции

„Внушително дело на нашата наука. Предсои излизането на първи том на Кирило-Методиевската енциклопедия“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44708