Славянска филология. Т. 17. Доклади и статии за IX Международен конгрес на славистите. Езикознание

Елемент

Заглавие

Славянска филология. Т. 17. Доклади и статии за IX Международен конгрес на славистите. Езикознание

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1983

Страници

с. 155-162.; с. 17-32.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.; 4.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

БАН / А 0958

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Ангел Давидов; Светомир Иванчев

описание на тома

Предметна рубрика

Лексикална система на старобългарския език; Старобългарски език

Колекции

„Славянска филология. Т. 17. Доклади и статии за IX Международен конгрес на славистите. Езикознание“. София, 1983, София, 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44693