Бележит български езиковед. 120 г. от рождението на проф. Б. Цонев

Елемент

Заглавие

Бележит български езиковед. 120 г. от рождението на проф. Б. Цонев

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Майя Янкова; Наталия Гичева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1983
4 февр.

Страници

с. 7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Бележит български езиковед. 120 г. от рождението на проф. Б. Цонев“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/44689